Reklamní potisk

Natiskneme KOMUKOLI COKOLI, krom jediné věci. Dle smlouvy o dílo zhotovitel neodpovídá za obsah, pravdivost a zákonnost, event. oprávněnost zobrazení či grafického vyjádření tisku na toaletním papíru a rovněž nenese právní důsledky za volbu a použití grafického a tiskového vyobrazení použitého na tisku toaletního papíru a neodpovídá za závazky a povinosti objednatele, které mu případně vzniknou v souvislosti s užitím a použitím díla. NEROZLIŠUJEME zakázky dle našich názorů a sympatií, ale z hlediska businessu.

Díky mnohaletým zkušenostem a řadě zakázek Vám zaručujeme nejvyšší kvalitu potisku, řezání a balení. Vše podloženo vzorky pro Váš lepší výběr.

         Video Nikam sa neser